loading

Kronika

Podzimníček

  15. 10. 2007 | Zpět na přehled zápisků

Příjemné podzimní odpoledne jsme strávili na akci s názvem Hledání poztrácených korálků skřítka Podzimníčka. Děti a rodiče se začali scházet kolem 16.00 hodiny u lomu v Zábřehu. Tam byl také start. Všichni měli procházkou dojít k ohništi Na hlubince u řeky Sázavy. Po trase, která nebyla fyzicky náročná na ně čekali různí skřítci Podzimníčci. Ti měli připravené různé úkoly, které se daly lehce splnit, někdy s pomocí rodičů. Děti pracovaly s přírodními materiály – šípky, listy, slámou, kaštany a podobně.

Všichni jsme se sešli u ohýnku, na kterém jsme si opekli buřtíky. Děti si navzájem okukovaly výrobky, které vytvořily. Nebylo jich málo. Každý jich měl plné ruce.

Skřítek Podzimníček všechny děti odměnil lízátkem, které pro ně schoval v lese. Všechny děti byly úspěšné a našli si to své lízátko. Kdo z dětí nebo rodičů chtěl, mohl na pomyslný korálek (kolečko z papíru) namalovat poděkování nebo vzkaz skřítkovi. Korálky navlečené na šňůrku ozdobily naši knihovnu. Velké poděkování patří Lence Smékalové a jejím spolupracovníkům, kteří nám pomáhali celou akci zajistit. Účastnilo se 22 dětí a jejich rodiče.

Fotografie z akce