loading

Kronika

Vánoční dílna

  06. 12. 2007 | Zpět na přehled zápisků

Nastala adventní doba a Hnízdo si jako každý rok připravilo pro děti vánoční dílnu.

Postupně jsme pozvali do naší klubovny žáky z 1., 2. a 3. tříd ZŠ B. Němcové, které k nám doprovodily jejich třídní učitelky. Vánoční dílna začala krátkou pohádkou a písničkou na téma narození Ježíška, která měla dětem přiblížit význam slavení Vánoc. Potom už začala „práce“- výroba malých dárečků, na kterou se děti moc těšily. Každý si odnesl domů vlastnoručně vyrobenou svíčku ze včelího vosku, malý zvoneček ozdobený ubrouskovou technikou a obrázek z přírodního materiálu ( dřevěný ).

Děti pracovaly s velikým úsilím a nadšením.

Velký dík patří všem, kteří se na přípravě i na průběhu vánoční dílny podíleli - jmenovitě: Daně a Karlu Hojgrovým, Monice Sikorové a p. učitelkám.

Účast 90 dětí.