loading

Kronika

Návštěva v knihovně

  24. 04. 2008 | Zpět na přehled zápisků

Dnes jsme se s dětmi vydali na návštěvu do místní knihovny. Přivítala nás milá paní knihovnice, která si pro nás připravila krátký program. Na začátku dětem představila knížku s pohádkovými postavičkami, které děti znaly z večerníčků a potom následovala krásná pohádka O Koblížkovi. Děti pozorně a napjatě poslouchaly a zapojovaly se, zpívaly písničku spolu s maminkami. Když pohádka skončila a zazvonil zvonec, čekal na děti voňavý koblížek, na kterém si všichni moc pochutnali. Návštěva se moc vydařila, velký dík patří paní knihovnici, která děti zaujala. Už teď se těšíme na příští setkání. (Účast 10 maminek 12 dětí)

Fotografie z akce

Neobsahuje žádné fotografie