loading

Hnízdo nepravidelně pořádá kurzy s lektorkou Mgr. Marcelou Anežkou Kořenkovou. Jedná se o vzdělávací program pro rodiče, jehož cílem je praktický nácvik řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají. Kurz poskytuje rodičům pomoc a podporu a nabízí možnosti, jak budovat dobrý vztah mezi rodiči a dětmi.

Chcete-li na sobě pracovat a nebojíte se otevřít změně, chcete-li porozumět např. tomu, co nám děti svým chováním chtějí říci, pak přijměte pozvání na tento Kurz efektivního rodičovství.

Kurz je časově vymezen na 8 setkání po 150 min, ve kterých jsou probírány základní principy efektivní výchovy a jejich aplikace do praktického života.

www.efektivni-rodicovstvi.cz