Menu

Kurzy

Kurz Animaro 3.ročník 2021/2023

Kurz Animaro

 3.ročník 2021/2023

Proč Animaro?

Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci, ve formaci a vzdělávání rodin.

Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je připravit manželské páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě
k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit
pro rodiny, doprovázení rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem..

Rozsah kurzu:

6 víkendů a jedno letní soustředění
 

Cena:

cca 1000 Kč / osobu /víkend  (dle aktuálních den ubytování a stravy na Sv. Hostýně), váš kněz, nebo děkan vám může pomoci uhradit část ceny, tak aby peníze nebyly důvodem vaší neúčasti.

Termíny:

Víkendy prvního ročníku:

     1. víkend 15. - 17.10. 2021 – PD č.1 (Poutní domy na Sv. Hostýně)

     2. víkend 12. - 14.11. 2021 –PD3

Letní soustředění:

    21.- 24.7. 2022 (Rekreační chata Brněnka, Velké Losiny)

Víkendy druhého ročníku:

    3. víkend  4. - 6.2. 2022 - PD3 (Poutní domy na Sv. Hostýně)

    4. víkend 7. – 9. 10. 2022 PD3

    5. víkend  9. - 11.12. 2022 PD3  

   6. víkend  leden 20. - 22.1. 2023 

Obsah:

- přednášky odborníků a manželských párů

- diskuze a práce ve skupinách i v páru

- interaktivní práce s tématy

Požadavky na absolvování kurzu:

- účast na kurzu (max. absence 1 víkendu)

- vstupní a závěrečný pohovor v páru

- příprava a realizace konkrétní aktivity pro rodiny ve farnosti

Výstup z kurzu:

- osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro rodinný život - pastorační centrum Olomouckého arcibiskupství

Biskupské nám. 2  779 00 Olomouc

Kontaktní osoba:

Bc. Marcela Řezníčková, tel. 605 274 915, e-mail: reznickova.marcela@ado.cz

P. Petr Bulvas, tel. 731 621 207, e-mail: bulvas.petr@ado.cz

Závaznou přihlášku, kterou získáte na Centru pro rodinný život,  je nutné odevzdat potvrzenou knězem z vaší farnosti na výše uvedených kontaktech. V případě dotazů a nejasností neváhejte se obrátit na organizátory.

 

Aktuální infomace naleznete na webu www.rodinnyzivot.cz

Přihláška na kurz

* - Povinné pole