loading

Podporují nás

Rok 2015

Sponzoři

 

Rok 2014 

Arcibiskupství Olomoucké (http://www.ado.cz/)

Římskokatolická farnost Zábřeh (http://rkfzabreh.rps.cz/default.html)

Město Zábřeh (http://www.muzabreh.cz/)

Přes občanské sdružení Olivy (http://www.olivy-os.cz/)nás podpořil Olomoucký kraj (http://www.kr-olomoucky.cz/).

Prostřednictvím Sítě Mateřských center jsme mohli poskytnout některé přednášky.

Díky panu Karlu Hojgrovi máme za zvýhodněných podmínek nový kuchyňský pult.

Díky mnohým osobním sponzorům jsme mohli pořídit kávovar, dětskou kuchyňku, hračky, botník, ledničku a jiné.

Díky mnohým přednášejícím jsme mohli zvláště rodičům na rodičovské dovolené zprostředkovat besedy na aktuální a zajímavá témata.

Díky dobrovolné aktivitě si mohli a mohou děti užívat Středa, táty je třeba...., Maňásková divadla, Pohádkový les a Retro promítání.

Díky spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi jako je Fond ohrožených dětí (http://www.fod.cz/kontakt/zabreh), Charita Zábřeh (http://www.zabreh.caritas.cz/cs/), Spolek Metoděj (http://www.katak.cz/), Sdružení Barbora, Skalička o.p.s.(http://www.zamek-skalicka.cz/), občanské sdružení Zpátečka (http://zpatecka.webnode.cz/ )aj. rozšiřujeme obzor a poskytujeme prostor ke vzájemnému setkávání.

Rok 2013

nám krom osobní podpory poskytlo Město Zábřeh dotaci na činnost, také jsme čerpali grant z MPSV na projekt Spolu to dokážeme II. Díky osobním dárcům jsme získali nový koberec do nových prostor Hnízda. Díky Schole od sv. Jana Křtitele se maminky obohatily o krásnou hudbu na Den matek.

Rok 2012

 čerpáme dotaci na činnost od Města Zábřeh a již pátým rokem jsme byli úspěšní v žádosti o grant Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rok 2011

jsme opět získali grant Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, symbolickou částkou na uspořádání Pohádkového lesa nás podpořilo také Město Zábřeh.

Rok 2010

se nám opět podařilo získat grant Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dále nás finančně podpořil Olomoucký kraj v programu Podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování.

Rok 2009

nás město Zábřeh a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finančně podpořili také. Olomoucký kraj nás opět podpořil v rámci společného projektu mateřských center a o.s. Olivy.

Rok 2008

nás podpořilo Město Zábřeh a MPSV ČR. Ve společném projektu mateřských center Olomouckého kraje a občanského sdružení Olivy nás finančně podpořil Olomoucký kraj.

Rok 2007

nás finančně podpořilo Město Zábřeh.
Za sponzorský dar – koberec pro děti – děkujeme zábřežskému Knihkupectví Patka.

Děkujeme!