Menu

Poradna

Poradenství Centra pro rodinu v Olomouci
Naše Centrum zprostředkovává odborné poradenství v různých oblastech a situacích lidského života. Všechny poradny se objednávají telefonicky nebo osobně na CPR Olomouc (kontakty níže). Pokud není uvedeno jinak, probíhají v prostorách kurie a jsou bezplatné. Objednávat se musí sám klient.

PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A MLÁDEŽ OD 15 LET
Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka
Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích, také s problémy po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině.

PORADENSTVÍ PRO DĚTI, NÁCTILETÉ A JEJICH RODIČE
Mgr. Markéta Pavelková, psycholožka
Problémy osobní, rodinné, výchovné. Potíže ve zvládání školy, v chování, ve vztazích v kolektivu. Úzkost, strach či psychosomatické potíže. Hledání svého místa v životě. Pro děti a mládež ve věku základní a střední školy a pro jejich rodiče.

PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH
Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka – logoterapie a existenciální analýza
Pro lidi po traumatu ovdovění, úmrtí v rodině, rozpadu rodiny; pro osamělé rodiče, životní doprovázení při osamění a hledání smyslu života; dlouhodobé problémy v rodině (chronická nemoc, blízký alkoholika); problémy v zaměstnání (šikana), prevence vyhoření pro laické pracovníky v církvi. Pro dospělé, výjimečně mládež od 16 let. Není určena pro závislé a závažně psychicky nemocné. Středa dopoledne i odpoledne.

MANŽELSKÉ, RODINNÉ I OSOBNÍ PORADENSTVÍ
Mgr. Marie Linhartová, psycholožka
Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Lze objednávat dospělé a mládež od 15 let. Čtvrtek odpoledne.

PORADENSTVÍ PRO RODIČE
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka
Poradenství pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování. Přihlášení přes email: korenkovam@email.cz.

PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ
MUDr. Jitka Krausová, psychiatr
Psychické problémy; doprovázení při psychických nemocech (depresích atd.); sexuální problémy (návykové ukájení, porno); otázky osobnostního a duchovního růstu; patologie víry (skrupulozita atd.), otázky povolání. Pro dospělé, výjimečně od 16 let. Není pro závislé na alkoholu, drogách, gamblery, mentální anorexie. Nenahrazuje léčbu léky u psychiatra. Pro kněze konzultace problémů s farníky telefonicky, mailem, stejně tak doporučení odborníků.

Konkrétní termín si můžete objednat telefonicky:
mobil: 720 110 750,
tel.: 587 405 250587 405 253

nebo osobně na našem Centru (kontakt zde...). Dotaz týkající se našich poradenských služeb můžete taktéž napsat na rodina@ado.cz.
Upozornění: o prázdninách jsou poradny zavřené!

Dále doporučujeme:

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Wurmova 7, Olomouc
603 460 621, 731 749 783
olomouc@poradnaprozeny.eu
www.olomouc.poradnaprozeny.net

KRIZOVÁ POMOC - CHARITA OLOMOUC
Poskytuje okamžitou psychologickou a sociální pomoc a podporu lidem v akutní krizi (vztahové problémy, zhoršení psychického stavu, neočekávaná ztráta bydlení, domácí násilí aj.)

Otevírací hodiny:
po - pá od 08:00 do 16:00
so - ne, svátky od 08:00 do 16:00

Adresa:
Řezníčková 8, Olomouc
tel. 420 734 435 078
www.olomouc.charita.cz/sluzby/spp/kic/

Dluhová poradna
tel. 420 736 764 804
www.olomouc.charita.cz/sluzby/spp/dluhova-poradna/

PORADNA AQUA VITAE
(nejen) pro ženy v tísni
tel.: 800 108 000
poradna@linkapomoci.cz
www.linkapomoci.cz