Menu

Pro snoubence

Příprava na manželství

SVATBA V KOSTELE V olomoucké arcidiecézi je příprava na manželství rozdělena na dvě části: kněžskou část a manželskou část.
V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují zpravidla 4 setkání s knězem a 4 setkání s manželskými páry. Obě části můžete absolvovat souběžně. S přípravou začněte včas, nejlépe 6 měsíců před plánovaným termínem svatby.


Kněžská část je v kompetenci kněží. Seznámíte se v ní mimo jiné s  teologickou podstatou svátosti manželství a s průběhem a náležitostmi vlastního obřadu udílení svátosti manželství.

Manželská  část - zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech, jako např. o rodinných tradicích, vztazích s rodiči, komunikaci, sexualitě i výchově dětí.


V našem děkanátu zajišťují tuto část přípravy proškolené manželské páry. Kontakt na ně Vám dají kněží. Příprava probíhá zpravidla individuálně po domluvě s nimi.
Nebo můžete tuto část přípravy absolvovat během jednoho víkendu, přípravy se konají mimo náš děkanát. Aktuální nabídku víkendových příprav najdete zde: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/699
Třetí možností je Škola partnerství. Jedná se kurz sestávající ze 6 víkendů od října do dubna, místo konání: Rajnochovice. Vztahová témata se probírají více do hloubky, je zde dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu něco nového a navážete přátelství s dalšími snoubenci. Více info na http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/5#sp2019