loading

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo je jako nezisková organizace nucena získávat prostředky z grantových možností. Každým rokem je tedy snaha získat finanční prostředky z grantových progamů vypsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a také Městem Zábřeh.