loading

 

RODINNÁ AKADEMIE (2015)

Projekt podporovaný Ministertvem práce a sociálních věcí se zaměřuje na vzdělávací činnost v Hnízdě. Každé úterý probíhají besedy na zajímavá témata se zajímavými hosty, zaměřená zvláště na rozvoj rodičovských kompetencí, rodinnou psychologii a pedagogiku, otázky výchovy dětí i sebevýchovy rodičů/prarodičů. Bližší informace viz výroční zpráva.

RODINA POSPOLU (2015)

Projekt podporovaný městem Zábřeh se zaměřuje na společné trávení času rodiny jako celku. Rodiče/prarodiče s dětmi mají možnost společně prožít čas smysluplně a kreaktivně, společně si užít krásný čas s ostatními dětmi a rodiči. Konkrétně Závod odrážedel a Uspávání broučků.

KŘÍDLA A KOŘENY (2014)

Hnízdo v roce 2014 spolupracuje na Kampani Křídla a kořeny organizované Síťí Mateřských center ČR. Snahou je upozornit na důležitou roli rodiny ve vývoji člověka. Více na www.kridla-koreny.cz.

ŽIHADLO ROKU (2013, 2014)

Hnízdo se účastní celorepublikové soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň. V roce 2013 vyhrálo Cenu za Odvahu zasláním kampaně na darování krve KRVÁK. Více na http://www.zihadloroku.cz.

VZDĚLÁVÁME SE V HNÍZDĚ (2014)

Přednáškový cyklus Otvírání etických otázek v rodinách vedla Mgr. Marie Hojgrová. Rodiče se zamýšleli nad těmito tématy: Výchova dětí k zodpovědnosti v životě a ve vztazích, Přístupy k prevenci HIV a AIDS, Sebepřijetí a moje osobnost, Jak uspořádat čas na rodičovské dovolené, Hledání cesty ke svému manželovi, Komunikace mezi manželi.

Další besedy které proběhly v Hnízdě v roce 2014: "Možnost uplatnění na trhu práce bez přetvářky“ – Pavel Podroužek, „Masáže dětí s praktickými ukázkami“ – Helena Heclová, „Základy první pomoci pro maminky s dětmi“ – MUDr. Hana Weinlichová, „Vývoj dítěte v jednotlivých fázích“ – MUDr. Bronislava Rozehnalová, „Slovo  tvoří člověka aneb hrou k poznávání slova“ – MgA. Martina Pavlíková, „Dětský vzdor a agresivita“ – Mgr. Veronika Jarmarová, „Problémové situace mezi rodiči a dětmi“ –  Mgr. Veronika Jarmarová, „Těhotenství a porod“ – Markéta Chmelařová, „Rakovina děložního čípku“ – Mgr. Ing. Marie Jílková, „Povídání o významu Velikonoc“, "Křestní kmotr ve 21.století" – P. František Eliáš, „Práce FOD“, "Rodinná mediace“ – Soňa Kolářová, „Výživa – co to vlastně je?“ – Monika Volková, „Dluhová problematika“ – Monika Hanušová, „Alergická rýma“, „Hipp – mléčná výživa“, „Péče o citlivou dětskou pokožku aneb prevence je lepší“, "Vánoční krémové pečení" – Irena Švédová, "Souvislosti mezi nemocemi dětí/rodičů a psychologií" - Mgr. Naďa Skývová, "Transkační analýza" - Ing. et Mgr. Pavlína Vaculková, "Přechod z rodičovské dovolené do pracovního procesu a jiné otázky z oblasti personalistiky" - Eva Diblíková, "Baby masáže" Helena Heclová, "Psychomotorický vývoj kojence a ana co si dát pozor" MUDr. Marie Nováková.

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO (2014)

Rodiče s dětmi jsou zváni na pravidelná pohádková odpoledne. Maňáskové divadýlko potěší i rodiny s malými dětmi. Pohádky jako Budulínek, Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Paleček a jeho kamarádi, Tři medvědi a Mášenka a jiné. Klasické české pohádky, které oživí dětskou fantazii, naučí je základům chování v divadýlku a podpoří soustředěnost od útlého věku.

RETRO PROMÍTÁNÍ (2014)

Promítání klasických pohádek na diaprojektoru, který si mnozí rodiče pamatují s dětství.

VÝROBA HVĚZDIČEK PRO CHARITU ZÁBŘEH (2014)

Během října a listopadu probíhala v rámci tvořících pondělků a střed výroba hvězdiček pro koledníky Tříkrálové sbírky 2015. Jedná se o charitativní akci organizovanou Charitou po celé České republice. Výtěžek z této sbírky pak půjde na potřebné v širokém i blízkém okolí.

Cyklus STŘEDA, TÁTY JE TŘEBA... (rok 2014)

Program pro tatínky a jejich děti. Tatínci se mohli potkat a získat inspiraci tvořením či společným trávením času mimo počítač a televizní obrazovku.

Témata "Tatínku, pojď .... si se mnou hrát – Vlaky, vláčci a já, Jdeme do solné jeskyně, ... pojď se mnou ke kovářovi – návštěva uměleckého kováře, ... upleť mi pomlázku, ..... umí vlaštovka létat? – výroba vlaštovek a závod"

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ (2014)

Na téma "Zábřeh očima naší rodiny" proběhla výtvarná soutěž k 760. výročí města Zábřeha. Koláže vyrobené všemi členy rodin pak vyzdobily během prázdnin Knihovnu města Zábřeha.

Soutěž o Logo města (2014)

Hnízdo vyhrálo soutěž o Logo města svojí fotkou s logem Moje_Hnízdo.

Fotografická soutěž (2012, 2013)

Hnízdo se rozhodlo vyhlásit každoročně fotografickou soutěž pro veřejnost.

Tématem 1. ročníku byla Rodina na jaře. Soutěžních snímků se sešlo dost a byly vystaveny na Den matek v Katolickém domě v Zábřeze. Poté si je mohli prohlédnout účastníci Pohádkového lesa ve Stanu Hnízda. Návštěvníci sami rozhodli o vítězné fotografii, následovala úspěšná dražba vystavených exponátů.
2. ročník soutěže nesl název Muž – Otec – Chlap. Fotografie byly vystaveny v prostorách kina Retro. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 5. ledna 2012 v 17 hodin.
3. ročník soutěže měl téma "Žijeme kulturně", sešlo se 28 fotografií.

Adopce na dálku

V rámci charitního projektu podporujeme běloruského chlapce Jevgenije Avděje. Finanční prostředky na adopci získáváme každoročně ze sbírky na pouti rodin do Hoštejna a z darů členů o.s. i jiných přátel.

Spolu to dokážeme! (2010-2014)

Celoroční projekt podpořený grantem MPSV zaměřený na vzdělávání v oblasti rodinných aktivit formou aktivizačních programů. Programy zahrnují čtyři oblasti:

  1. Sociálně právní oblast (Dokážeme se o sebe postarat, Dokážeme si poradit s daněmi, Dokážeme překonat finanční krizi),
  2. Oblast vztahů v rodině a mezigeneračních vztahů (Dokážeme překonat vztahovou krizi, Dokážeme sportovat s našimi seniory),
  3. Výchova dětí (Dokážeme připravit své dítě na vstup do MŠ, Dokážeme být dobrými rodiči),
  4. Hygiena a zdraví (Dokážeme vybrat správnou stravu pro svoje děti, Dokážeme předcházet nemocem, Dokážeme předcházet špatnému držení těla u dětí).

Hnízdo – místo pro setkávání, vzdělávání a aktivní trávení času rodin s malými dětmi

Celoroční projekt činnosti Hnízda zahrnující pravidelný program i akce pro veřejnost. Projekt podpořený grantem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Manželství jako blízký vztah

Projekt podpořený grantem MPSV, zaměřený na zkvalitnění vztahů v rodině. Součástí projektu byl víkend pro otce s dětmi a kurz Manželské večery. Kurz Manželské večery tvoří osm setkání. Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah. Kurz dává manželům výbornou příležitost strávit čas spolu jako pár a přitom se zabývat důležitými otázkami svého manželství.

Účast ve významném projektu Olomouckého kraje Rodiče a děti spokojeně a spolu

Nároky klientů centra se zvyšují a finanční podpora, kterou nám krajský projekt poskytl, nám umožnila uspokojit jejich požadavky a ještě více zkvalitnit již poskytované činnosti. Jednalo se např.o zajištění dostatečného počtu pracovníků potřebných pro hladký a bezpečný průběh aktivit pro rodiny, či zaopatření finančně náročnějších atrakcí pro děti (skákací hrad).

EKOOKA

V rámci významného projektu Olomouckého kraje občanského sdružení Olivy probíhala v Mateřském a rodinném centru Hnízdo řada akcí na téma ekologie v rodině. Velký ohlas měla beseda o ekologickém bydlení a zkušenostech s výstavbou pasivního domu, představení a praktické použití ekoplen, ochutnávka biopotravin. Maminky ocenily rady v prevenci a léčbě běžných onemocnění pomocí přírodních produktů, i možnost nákupu ekologických čistících prostředků a prací prášků. V našem MC Hnízdo využíváme koše na tříděný odpad, které jsme pořídili z prostředků získaných v rámci projektu.

Taková je moje maminka

Výtvarná soutěž pro děti ze zábřežských školek a škol (namaluj nebo nakresli svoji maminku). Zúčastnilo se 180 dětí. Všechny obrázky byly vystaveny na vernisáži v říjnu 2007 a nabídnuty rodičům ke koupi, výtěžek akce byl použit do Adopce na dálku.

Babiččiny buchty a dědovy nápady

Hnízdo se v roce 2008 účastnilo významného projektu Olomouckého kraje sdružení OliVy, o.s. na podporu mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti. V rámci tohoto projektu u nás probíhala spolupráce s charitní Domovinkou a Cvičení pro rodiče a prarodiče s dětmi pod vedením babičky Jarmily Balcárkové. Další jednorázové akce – Pouť rodin do Hoštejna, Dušičkový víkend pro ženy, Benefiční koncert.
Více v kronice a fotogalerii.

Vánoční dílnička v Hnízdě

Pro žáky ZŠ Zábřeh, B.Němcové 15 jsme připravujeme každoročně vánoční dílničku. Vánoční dekorace a dárečky si u nás vyrábí děti z prvního stupně ZŠ.

Velikonoční dílnička v Hnízdě

Také o Velikonocích jsou děti uvedeny do velikonočního příběhu formou povídání nad omalovánkou. Pod vedením dobrovolnic z Hnízda pak vyrábí velikonoční dekorace.