Menu

Pravidelný program

Posláním Hnízda je umožnit rodičům na rodičovské dovolené aktivně, kreativně a smysluplně strávit čas se svými ratolestmi, vzdělávat se v oblastech výchovy, pedagogiky, psychologie, zdraví a dalších rodičovských kompetencí.... Aktivně si odpočinout v kruhu svých "kolegyň" nebo duchovně načerpat a posílit rozvoj osobnosti jako celistvé bytosti.
Dále Hnízdo cílí na posílení fungování rodiny jako celku společným trávením času a na posílení vztahu rodič-dítě při rozvoji psychomotorických dovedností či podporou kulturního zážitku dětí již od útlého věku. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo ulehčilo svým novým webem získávání informací o dění v centru. Nový design podporuje mobilní zařízení, dává také možnost nechat si posílat informace na svůj email, přidat si připomenutí akce Hnízda do kalendáře nebo si vygenerovat celoměsíční program barevně či černobíle

Některé aktivity jsou pravidelné, takže se konají každý týden. Protože však občas může dojít k jejich zrušení (prázdniny, nemoc, atp.) doporučujeme sledovat kalendář akcí, kde je vždy aktualizovaný program.

Hnízdo je otevřeno každý všední den (kromě čtvrtečního cvičení) od 8:30 do 11:30 i když jsou uvedeny akce se začátkem později.

Pondělí

 Volná herna
 8:30 - 11:30
 Klubovna Hnízda

Možnost pro rodiče a prarodiče s dětmi/vnoučaty společně si užít dopolední čas na jiné  než domácí "půdě", s jinými hračkami a hracími pomůckami. Rozvoj sociální interkace.

 Modlitby matek
 16:30 - 18:30
 Klubovna Hnízda


Úterý

 Přednášky na dané téma
 8:30 - 11:30
 Klubovna Hnízda

Přednášky a besedy se zajímavými osobnostmi či na zajímavé téma. S přítomností dětí se počítá.

 Angličtina pro děti (pro přihlášené)
 14:00 - 18:00
 Klubovna Hnízda


Středa

 Tvořivá dílna
 8:30 - 11:30
 Klubovna Hnízda

Kreativní možnost odpočinku pro tvořivé rodiče či prarodiče. Děti si mezitím mohou hrát v herně.

 

Čtvrtek

 Cvičení dětí s rodiči 
 9:30 - 10:30
 ZŠ Boženy Němcové 15, Zábřeh

Určeno pro děti, které již samy chodí. Nahlašování předem je nutné pod kolonkou Kurzy. S sebou přezůvky, pití a sportovního ducha :) Sraz u vchodu školy 9:20.

 Angličtina pro děti (pro přihlášené)
 9:00 - 11:00
 Klubovna Hnízda


Pátek

 Miminec - modlitby matek s dětmi
 08:30 - 11:30
 Klubovna Hnízda

Duchovně-duševní rozvoj formou společné modlitby rodičů a dětí za doprovodu duchovních písní.

 Angličtina pro děti (pro přihlášené)
 14:15 - 15:00
 Klubovna Hnízda