Menu

Historie

V roce 2013 slavilo Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh 20 let existence. O jeho začátcích se můžete dočíst ze vzpomínek Lenky Hamplové.

"Jak k tomu došlo?
Je to právě dvacet roků, co jsme s kamarádkou Ivou Žůrkovou, obě s malými dětmi na mateřské dovolené, dostaly nápad udělat něco pro sebe i další maminky. Sbíraly jsme inspiraci na různých akcích pro rodiny v rámci diecéze a rozhodly se, že zkusíme dát příležitost ke společnému setkávání a sdílení se i maminkám u nás.
Naše první kroky proto vedly do Domu dětí a mládeže, který měl tehdy od Spolku Metoděj v pronájmu Katolický dům a měl potřebné prostory a zázemí. Vyšli nám maximálně vstříc - k dispozici jsme dostaly hned velký sál, kde jsme mohly náš nápad jednou za dva týdny realizovat.
Dalším krokem pak byla přesně zacílená propagace a reklama - co se nepředalo ústně, předalo se tiskem - doma v kuchyni jsem na psacím stroji psala x krát dokola v několika kopiích jeden a ten samý text (o počítači jsme tenkrát ani neslyšely, natožpak abychom nějaký měly), naložily jsme děti do kočárků a vyrazily distribuovat. Vhazovaly jsme pozvánky do schránek tam, kde jsme věděly o známých maminkách na mateřské dovolené a zvaly je na historický první MAMINEC. Ten se měl konat 19. ledna 1995. Čekaly jsme s napětím, jestli někdo přijde. A maminky fakt přišly. A začaly i s dětmi chodit pravidelně... Někdy jsme si jen povídaly, jindy pozvaly nějakého hosta na přednášku, něco vyráběly a pokaždé připravily program pro děti – cvičeníčko, hry, říkadla aj. Tenkrát se toho ujala Lída Pohanková s Lenkou Bartošovou, pak se přidala Jarka Rýznarová… byly skvělé. Celé to období bylo moc krásné - plné nadšení a chuti.
Když Katolický dům začal spravovat znovu Spolek Metoděj,  Maminec se v něm už pevně zabydlel. Začalo přibývat aktivit pro maminky s dětmi, ale i akcí pro rodiny. Maminky se už scházely každý týden a k dětem jsme měly „hlídací“ babičky paní Janu Žůrkovou a Marii Drugovou. Ty se dětem věnovaly pravidelně a trpělivě řadu let, zatímco maminky měly čas na svůj program.
Bylo jen přirozeným a logickým vyústěním tohoto dění založit občanské sdružení, pokusit se žádat město o granty a dotace a získat alespoň nějaké prostředky na činnost.
A tak v březnu 1998 vzniklo Mateřské a rodinné centrum. Název, který by se nám líbil, jsme nevymyslely a tak zůstalo jen u tohoto (Hnízdo nás tenkrát nenapadlo). Vedení se ujala jedna z tehdejších aktivních maminek Alena Enterová, která pak byla zaměstnaná na poloviční úvazek…
Když se dnes po dvaceti letech ohlížím zpět a vidím, že z nápadu dvou mamin dnes máme na náměstí v krásných prostorách Hnízdo s novým skvělým vedením, do kterého chodí nové a nové maminky, nemůžu se ubránit dojetí. Dokonce sem chodí už dcery prvních „mamincových“ maminek se svými dětmi. Nikdy by nás nenapadlo pohlížet tak daleko.
Kdybychom nevěděly, že za vším snažením po celou tu dobu byla nesmírná přízeň
a pomoc Boží, tak by si člověk řekl, že je to neuvěřitelné a něco takového se nemůže podařit.
Všem maminkám, které přicházejí a budou přicházet do Hnízda využívat jeho nabídek, ze srdce přeji, aby zakoušely to, co my někdy na začátku, hodně dávno před nimi – radost z mateřství, radost ze společenství a chuť dávat druhým kousek sebe.


A vězte, že každou z Vás i s Vašimi dětmi ve svých modlitbách ve společenství hnutí Modlitby matek stále nesou Vaše „matky zakladatelky“ .
S láskou Lenka Hamplová"