Menu

Náš tým

Irena Švédová
Maminka tří dětí. Srdce Hnízda. Zajišťuje každodenní chod, podílí se na propagaci a marketingu, zajišťuje aktuálnost webu a facebooku Hnízda, je přítomna pro všechny, kteří Hnízdo navštíví. Koordinuje dobrovolníky a také vede všechny aktivity včetně čtvrtečního cvičení pro děti. Dále je pastorační asistentkou ve farnosti Zábřeh. A samozřejmě dělá vše, co je nutné pro zajištění fungování Hnízda. S láskou vaří výbornou kávu všem maminkám a tatínkům v Hnízdě.

Tereza Tillová
Maminka dvou holčiček, které Hnízdo milují. Je statutárním zástupcem, vyjednává projekty a žádosti o dotace, vypomáhá při organizaci a chodu Hnízda. Má na starost aktuálnost webových stránek a tvorbu plakátů. Je k ruce své mamince Ireně Švédové.

Vladimíra Václavková
Maminka čtyř dětí, podnikatelka, dobrovolník Hnízda. Podílí se zejména na jednorázových aktivitách a Hnízdo naplňuje svými geniálními a promakanými městskými hrami v průběhu roku. 

Eva Pátková
Maminka tří synů. Vypomáhá s propagací centra, podílí se na organizaci přednášek. Po dobu své RD vypomáhala se vším, co bylo potřeba, podílela se na každodenním chodu i na organizaci jednorázových akcí. 
    

Markéta Johnová
Maminka 2 dětí. Podílí se na propagaci centra, vypomáhá při jednorázových akcích, je hlavní iniciátorkou pro Maňáskové divadýlko, které obohacuje nejen pohádkový les.
 

Karla Hrochová
V minulých letech byla součástí Hnízda jako organizátorka a koordinátorka Hnízda. Momentálně je dobrovolníkem na jednorázových akcích. 

Marie Hojgrová
Maminka 7 dětí. Podílí se na propagaci Hnízda a přednáškové činnosti. Vypomáhá s organizací jednorázových akcí. 

Daniela Johnová
Maminka čtyř synů. Vypomáhá s marketingem, psaním projektů, získáváním peněz pro Hnízdo a organizováním vzdělávání v Hnízdě

Lenka Hamplová
Zastupuje předchozí generace Hnízda a je duchovní podporou.

Alžběta Navrátilová
během své RD tvořila marketing a grafiku Hnízda, připravovala plakáty, byla hybnou silou Maňáskového divadla a dělala vše, co bylo potřeba.

Zuzana Lockerová
během své RD vypomáhala při denním chodu Hnízda, vedla kreativní část programu, vyráběla Hvězdičky pro Charitu Zábřeh, zajišťovala propagaci Hnízda a mnoho dalšího.

Markéta Kroulová
do roku 2013 statutární zástupce Hnízda

+ všem ostatním "neviditelným" dobrovolníkům a také našim manželům a partnerům za podporu a přízeň DĚKUJEME ZA VAŠI PRÁCI.