Menu

Pravidla hnízdění

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO má jednoduchá pravidla, která nám
pomohou k příjemnému soužití:

 • zodpovědnost za sebe i dítě máte celou dobu pobytu v MRC, dbejte prosím na bezpečnost a zdraví
 • po příchodu se prosím zapište do prezenční listiny a zaplaťte příspěvek na provoz MRC
 • při vstupu se přezouvejte
 • za věci, které necháte v MRC ležet bez dozoru, neručíme
 • svačte u stolečku
 • průběžně se podílejte na úklidu hraček a klubovnu MRC na konci uveďte do původního stavu
 • škodu vzniklou na zařízení a hračkách hlaste
 • tolerujte ostatní rodiče a děti
 • nenavštěvujte MRC v době nemoci (buďte k sobě ohleduplní a nevoďte děti do RC nemocné, třeba i jen při podezření na začínající chorobu)
 • v MRC je dětem k dispozici nočník nebo WC – po svém dítěti ukliďte (vyneste a vypláchněte nočník nebo spláchněte WC), vždy své dítě na WC doprovoďte
 • své nápady, přání, stížnosti a doporučení neváhejte sdělit vedoucí programu
 • souhlasím s fotografováním a použitím fotografií pro účely MaRC Hnízdo
 • svým podpisem v evidenci docházky stvrzujete souhlas s těmito pravidly