loading

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO má jednoduchá pravidla, která nám
pomohou k příjemnému soužití:

· zodpovědnost za sebe i dítě máte celou dobu pobytu v MRC, dbejte prosím na
bezpečnost a zdraví

· po příchodu se prosím zapište do prezenční listiny a zaplaťte příspěvek na provoz
MRC

· při vstupu se přezouvejte

· za věci, které necháte v MRC ležet bez dozoru, neručíme

· svačte u stolečku

· průběžně se podílejte na úklidu hraček a klubovnu MRC na konci uveďte do
původního stavu

· škodu vzniklou na zařízení a hračkách hlaste

· tolerujte ostatní rodiče a děti

· nenavštěvujte MRC v době nemoci (buďte k sobě ohleduplní a nevoďte děti do RC
nemocné, třeba i jen při podezření na začínající chorobu)

· v MRC je dětem k dispozici nočník nebo WC – po svém dítěti ukliďte (vyneste a
vypláchněte nočník nebo spláchněte WC), vždy své dítě na WC doprovoďte

· své nápady, přání, stížnosti a doporučení neváhejte sdělit vedoucí programu

. souhlasím s fotografováním a použitím fotografií pro účely MaRC Hnízdo

 

· svým podpisem v evidenci docházky stvrzujete souhlas s těmito pravidly